Realizacje

/Realizacje
­

Ostatnie realizacje

Przebudowa dróg gminnych ul. Polna oraz ul. Leśna w miejscowości Bór.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2017. Zakres robót: modernizacja drogi poprzez wymianę podbudowy i [...]

Remont drogi gminnej nr K362537 bocznej ul. Jana Pawła II w Łapszach Niznych w km 0+020 – 0+170.

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej [...]

Remont drogi gminnej nr K362537 bocznej ul. Leśnej – bocznej Do Strzyzawku w Łapszach Niżnych w km 0+042 – 0+215.

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne. Termin realizacji: lipiec-listopad 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej [...]

Translate »