Realizacje

/Realizacje
­

Ostatnie realizacje

Wykonanie przebudowy drogi rolniczej i remont dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części. Dot. część nr 1. Przebudowa drogi rolniczej Lipnica Wielka „Trzecina”

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka. Termin realizacji: wrzesień-październik 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej [...]

Remont drogi gminnej nr K420035 ul. Gołowa w m. Bukowian Tatrzańska na odcinku 159mb.

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: wrzesień 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni z [...]

Remont drogi gminnej nr K420043 ul. Nadwodnia w m. Czarna Góra, etap I w km 3+583 – 3+980.

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: lipiec-wrzesień 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni asfaltowej, [...]

Translate »