Całoroczne obsługi

//Całoroczne obsługi
­

Całoroczna obsługa w zakresie wykonywania robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie wszystkich sołectw Gminy Szaflary.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: marzec-grudzień 2018. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodził remont, bieżąca konserwacja, modernizacja, przebudowa dróg oraz elementów [...]

Całoroczna obsługa w zakresie wykonywania robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie wszystkich sołectw Gminy Szaflary.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: marzec-grudzień 2017. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodził remont, bieżąca konserwacja, modernizacja, przebudowa dróg oraz elementów [...]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szaflary.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: styczeń 2019-nadal. Zakres robót: usługa, w zakres której wchodzi odbieranie i transport odpadów komunalnych ze wszystkich sołectw gminy Szaflary, z [...]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szaflary.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: styczeń-grudzień 2018. Zakres robót: usługa, w zakres której wchodzi odbieranie i transport odpadów komunalnych ze wszystkich sołectw gminy Szaflary, z [...]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szaflary.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: styczeń-grudzień 2017. Zakres robót: usługa, w zakres której wchodzi odbieranie i transport odpadów komunalnych ze wszystkich sołectw gminy Szaflary, z [...]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szaflary.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: lipiec 2016-grudzień 2016. Zakres robót: usługa, w zakres której wchodzi odbieranie i transport odpadów komunalnych ze wszystkich sołectw gminy Szaflary, [...]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szaflary

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: lipiec 2015-czerwiec 2016. Zakres robót: usługa, w zakres której wchodzi odbieranie i transport odpadów komunalnych ze wszystkich sołectw gminy Szaflary, [...]

Całoroczna obsługa w zakresie wykonywania robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie wszystkich sołectw Gminy Bukowina Tatrzańska

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: kwiecień-grudzień 2015. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodził remont, bieżąca konserwacja, modernizacja, przebudowa dróg oraz [...]

Całoroczna obsługa w zakresie wykonywania robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie wszystkich sołectw Gminy Szaflary

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: marzec-grudzień 2015. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodził remont, bieżąca konserwacja, modernizacja, przebudowa dróg oraz elementów [...]

Translate »