Inwestor: Nadleśnictwo Krościenko.

Termin realizacji: październik 2017-maj 2018.

Zakres robót: przebudowa drogi leśnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której wchodziło w szczególności: poszerzenie jezdni i wykonanie mijanek poprzez rozkopanie wąwozów, formowanie skarp i nasypów, wykonanie rowu przydrożnego, profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, montaż przepustów rurowych, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy
z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec), montaż wodospustów poprzecznych.