Oferta

/Oferta
­

Usługa odbioru odpadów komunalnych

Usługa odbioru odpadów komunalnych specjalistyczną śmieciarką, niezwykle skuteczną, która zapewni [...]

Kamienie ozdobne

Najnowsza oferta firmy Kalata

Wynajem koparek

Firma świadczy usługi wykonywania wszelkiego rodzaju wykopów Zamawiającym publicznym      i [...]

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów KAL- TRANS posiada uprawnienia do przeprowadzania [...]

Nawierzchnie bitumiczne i brukowe

Firma wykonuje wszelkiego rodzaju nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, takie jak: [...]

Budowa sieci wodociągowej

Firma oferuje prace budowlane i remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i [...]

Sprzedaż materiałów budowlanych

Firma świadczy usługi dostaw materiałów budowlanych oraz kruszyw w miejsce [...]

Wynajem środków transportowych

Firma świadczy usługi transportowe samochodami ciężarowymi o ładowności od 3 [...]

Budowy, remonty dróg i placów

Firma realizuje roboty drogowe w szerokim asortymencie od całkowitej przebudowy [...]

Letnie utrzymanie dróg

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i uzupełnianie wyrw masą [...]

Zimowe utrzymanie dróg

Odśnieżanie dróg i posypywanie materiałami uszorstniającymi, zwalczanie śliskości i odladzanie, [...]

Translate »