Letnie utrzymanie dróg

//Letnie utrzymanie dróg
­

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych z terenu Gminy Łapsze Niżne.

Inwestor: Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Nizne. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2017. Zakres robót: usługa remontu infrastruktury drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontu [...]

Modernizacja dróg gminnych – nawierzchni asfaltowych.

Inwestor: Gmina Jabłonka. Termin realizacji: kwiecień-lipiec 2017. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz [...]

Modernizacja dróg gminnych – nawierzchni asfaltowych.

Inwestor: Gmina Jabłonka. Termin realizacji: luty-lipiec 2018. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz [...]

Remont nawierzchni asfaltowej wzdłuż chodnika na ul. Podhalańskiej w miejscowości Pyzówka

Inwestor: Gmina Nowy Targ. Termin realizacji: październik-listopad 2018. Zakres robót: roboty drogowe polegające na uzupełnieniu nawierzchni mineralno-bitumicznej na istniejącej drodze gminnej, do krawężnika nowo wybudowanego [...]

Remont nawierzchni drogi gminnej tzw. „Hawierki” na odcinku o dł. 300mb w miejscowości Morawczyna

Inwestor: Gmina Nowy Targ. Termin realizacji: maj-czerwiec 2018. Zakres robót: roboty drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej na istniejącej drodze gminnej, wraz z ułożeniem bopoczy [...]

Remont cząstkowy nawierzchni drogowych w Gminie Nowy Targ w 2017 roku.

Inwestor: Gmina Nowy Targ. Termin realizacji: marzec-wrzesień 2017. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni [...]

Remont cząstkowy nawierzchni drogowych w Gminie Nowy Targ w 2018 roku.

Inwestor: Gmina Nowy Targ. Termin realizacji: kwiecień-wrzesień 2018. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni [...]

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: maj-grudzień 2018. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni [...]

Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Gminie Szaflary w 2017 roku.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: marzec-grudzień 2017. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych [...]

Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Gminie Szaflary w 2018 roku.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: marzec-grudzień 2018. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych [...]

Translate »