Zimowe utrzymanie dróg

//Zimowe utrzymanie dróg
­

Zimowe utrzymanie dróg.

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ. Termin realizacji: sezon zimowy 2023/2024r. Zakres robót : Zimowe utrzymanie dróg.

Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu.

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ. Termin realizacji: sezon zimowy 2018/2019. Zakres robót: usługa zimowego utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodzi odśnieżanie, usuwanie śniegu i [...]

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Termin realizacji: sezon zimowy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Zakres robót: usługa zimowego utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodzi [...]

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Termin realizacji: sezon zimowy 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Zakres robót: usługa zimowego utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodzi [...]

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: sezon zimowy 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Zakres robót: usługa zimowego utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodzi odśnieżanie, usuwanie śniegu i [...]

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Termin realizacji: sezon zimowy 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Zakres robót: usługa zimowego utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodzi [...]

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Termin realizacji: 2012 - 2015 okres zimowy Zakres robót: Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi, usługa sprzętowa polegająca na załadunku [...]

Zimowe utrzymanie dróg, ulic i placów gminnych na terenie wszystkich sołectw Gminy Szaflary

Inwestor: Gmina Szaflary Termin realizacji: 2012 - 2015 okres zimowy Zakres robót: Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi odcinków dróg gminnych oraz inne roboty takie jak: załadunek [...]

Translate »