Budowa i remonty dróg

//Budowa i remonty dróg
­

Bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ.

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ. Termin realizacji: luty-grudzień 2024r. Zakres robót : Bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ.

Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: luty-grudzień 2024r. Zakres robót :Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ludźmierz, Rogoźnik, Krauszów, Długopole.

Inwestor: Gmina Nowy Targ. Termin realizacji: wrzesień- listopad 2023r. Zakres robót : Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ludźmierz, Rogoźnik, Krauszów, Długopole.

Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: kwiecień- grudzień 2023r. Zakres robót : Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.

Bieżące remonty ulic, chodników, placów.

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ. Termin realizacji: kwiecień- grudzień 2023r. Zakres robót : Bieżące remonty ulic, chodników, placów.

Remont drogi gminnej Karpielówka Dolna w miejscowości Kościelisko.

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: maj 2023r- maj 2024r. Zakres robót : Remont drogi gminnej Karpielówka Dolna w miejscowości Kościelisko.

Modernizacja dróg gminnych, ul. Kościelna w miejscowości Skrzypne.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: styczeń- październik 2023r. Zakres robót : modernizacja dróg gminnych ul. Kościelna w miejscowości Skrzypne.

Modernizacja dróg gminnych, ul. Wierchowa w miejscowości Skrzypne.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: styczeń- październik 2023r. Zakres robót : modernizacja dróg gminnych ul. Wierchowa w miejscowości Skrzypne.

Rozbudowa drogi gminnej nr K364786 ul. Władysława Orkana w miejscowości Szaflary poprzez budowę ciągu pieszo rowerowego.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: sierpień-październik 2018. Zakres robót: rozbudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, w zakres której wchodziło w szczególności: poszerzenie jezdni, budowa ciągu [...]

Modernizacja drogi do cmentarza w Maruszynie wraz z budową oświetlenia w pasie tej drogi.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: maj-czerwiec 2018. Zakres robót: modernizacja drogi poprzez przebudowę zjazdu publicznego z ul. Jana Pawła II, przebudowę drogi wewnętrznej – dojazdowej [...]

Translate »