Realizacje

/Realizacje
­

Ostatnie realizacje

Remont drogi gminnej nr K362537 bocznej ul. Leśnej – bocznej Do Strzyzawku w Łapszach Niżnych w km 0+042 – 0+215.

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne. Termin realizacji: lipiec-listopad 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej [...]

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nazwie lokalnej „Na Stronie” w Niedzicy.

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej [...]

Przebudowa drogi gminnej ul. Gronik, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko.

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w [...]

Translate »