Realizacje

/Realizacje
­

Ostatnie realizacje

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nazwie lokalnej „Na Stronie” w Niedzicy.

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej [...]

Przebudowa drogi gminnej ul. Gronik, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko.

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w [...]

Remont dróg gminnych ul. Salamandra i drogi do m. Dzianisz w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko.

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2017. Zakres robót: remont odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej, [...]

Translate »