Realizacje

/Realizacje
­

Ostatnie realizacje

Remont drogi leśnej nr 1, 2 – inw. 220/425, 220/440 w Leśnictwie Niedzica.

Inwestor: Nadleśnictwo Kroscienko. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2016. Zakres robót: budowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej, [...]

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szaflary.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: czerwiec 2018. Zakres robót: budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni żwirowej [...]

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych z terenu Gminy Łapsze Niżne.

Inwestor: Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Nizne. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2017. Zakres robót: [...]

Translate »