Remonty chodników i ścieżek

//Remonty chodników i ścieżek
­

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szaflary.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: czerwiec 2018. Zakres robót: budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni żwirowej z zastosowaniem warstwy wzmacniającej w postaci geokraty, wraz z wykonaniem [...]

Utwardzenie placu kostką przy Remizie OSP Skrzypne

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: maj-czerwiec 2016. Zakres robót: remont polegający na zastąpieniu żwirowo-gruntowej nawierzchni placu postojowego na nawierzchnię z kostki betonowej, w zakres którego [...]

Modernizacja poboczy drogi gminnej w Gliczarowie Górnym poprzez ułożenie nawierzchni brukowej

Inwestor: Gmina Biały Dunajec. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2016. Zakres robót: remont polegający na zastąpieniu żwirowo-gruntowej nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej, w zakres którego [...]

Remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Powstańców Śląskich 7 po jego południowej stronie oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kopernika

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ. Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2016. Zakres robót: remont polegający na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika i zatoki postojowej, w zakres którego wchodziły [...]

Przebudowa ścieżki leśnej do cmentarza wojennego w Rabce-Zdroju na dz. nr 4027/1, 4027/3

Inwestor: Gmina Rabka-Zdrój. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2015. Zakres robót: przebudowa ścieżki leśnej o nawierzchni żwirowej, jako połączenie drogi gminnej z cmentarzem wojennym – żydowskim, w [...]

„Ścieżka Łączy Spisz” remont drogi gminnej o nazwie lokalnej „Pod Upłoz” w miejscowości Kacwin pełniącej rolę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kacwin (PL) z Wielką Frankową (SK)”

Inwestor: Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego Nowy Targ Termin realizacji: maj – lipiec 2013 Zakres robót: Wykonanie podbudowy z kruszyw i nawierzchni ścieżki poprzez powierzchniowe [...]

Poprawa funkcjonalności centrum wsi Niedzica poprzez remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Groń – Trybsz – Niedzica ul. 3 Maja oraz w ciągu drogi gminnej ul. Św. Rozalii

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2012 Zakres robót: Rozbiórka starego chodnika, wykonanie podbudowy pod nowy chodnik, wykonanie nowego chodnika poprzez ułożenie [...]

Translate »