Prace remontowe (remont inwestycyjny) mostu nr inw. 223/68 w leśnictwie Rabka

Inwestor: Nadleśnictwo Nowy Targ. Termin realizacji: październik-grudzień 2015. Zakres robót: przebudowa mostu w ciągu drogi dojazdowej do lasu i leśniczówki, w zakres której wchodziło w [...]