Inwestor: Nadleśnictwo Nowy Targ.

Termin realizacji: maj-listopad 2017.

Zakres robót: budowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której wchodziło w szczególności: poszerzenie jezdni i wykonanie mijanek poprzez rozkopanie wąwozów, formowanie skarp i nasypów, wykonanie rowu przydrożnego, profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne, montaż przepustów rurowych wraz z obudową kamienną wlotów i wylotów, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń, kliniec), montaż wodospustów poprzecznych, montaż barier energochłonnych.