Budowa i remonty dróg

//Budowa i remonty dróg
­

Remont dróg gminnych ul. Salamandra i drogi do m. Dzianisz w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko.

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2017. Zakres robót: remont odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: lokalne korytowanie, wymiana podbudowy [...]

Wykonanie przebudowy drogi rolniczej i remont dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części. Dot. część nr 1. Przebudowa drogi rolniczej Lipnica Wielka „Trzecina”

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka. Termin realizacji: wrzesień-październik 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności: korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej [...]

Remont drogi gminnej nr K420035 ul. Gołowa w m. Bukowian Tatrzańska na odcinku 159mb.

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: wrzesień 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni z elementów betonowych – trylinka, w zakres którego wchodziło w szczególności: [...]

Remont drogi gminnej nr K420043 ul. Nadwodnia w m. Czarna Góra, etap I w km 3+583 – 3+980.

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: lipiec-wrzesień 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: ułożenie warstwy wiążącej i [...]

Remont drogi leśnej nr 14 – inw. 220/188 w Leśnictwie Szczawnica.

Inwestor: Nadleśnictwo Krościenko. Termin realizacji: październik 2017-maj 2018. Zakres robót: przebudowa drogi leśnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której [...]

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stańcowa.

Inwestor: Nadleśnictwo Nowy Targ. Termin realizacji: maj-listopad 2017. Zakres robót: budowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której [...]

Remont drogi leśnej nr 1, 2 – inw. 220/425, 220/440 w Leśnictwie Niedzica.

Inwestor: Nadleśnictwo Kroscienko. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2016. Zakres robót: budowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której wchodziło [...]

Przebudowa istniejącego zjazdu w celu dostosowania jego parametrów technicznych do parametrów zjazdu publicznego do działki nr 5528/37 (stanowiącej drogę wewnętrzną) w km 14+884 (strona prawa) z drogi krajowej nr 49 w m. Białka Tatrzańska

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: październik-listopad 2016. Zakres robót: przebudowa istniejącegozjazdu z drogi krajowej, w zakres której wchodziła w szczególności: rozbiórka istniejącego przepustu i [...]

Naprawa jezdni i wymiana uszkodzonego przepustu po intensywnych opadach deszczu na drodze gminnej o nr ew. 8478 w miejscowości Podwilk

Inwestor: Gmina Jabłonka. Termin realizacji: listopad-grudzień 2016. Zakres robót: Naprawa drogi w miejscowości Podwilk po intensywnych opadach deszczu w zakres której wchodziło w szczególności: wykonanie [...]

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pyzówce polegający na przebudowie istniejącego odwodnienia otwartego

Inwestor: Gmina Nowy Targ. Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2016. Zakres robót: remont drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: zabudowa rowu korytkami [...]

Translate »