Budowa i remonty dróg

//Budowa i remonty dróg
­

Modernizacja drogi gminnej w Szaflarach w ramach projektu Velo-Dunajec.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: maj-czerwiec 2018. Zakres robót: modernizacja drogi poprzez ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową, ułożenie [...]

Modernizacja drogi do cmentarza w miejscowości Zaskale oraz budowa w pasie drogowym tej drogi oświetlenia drogowego.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: wrzesień-październik 2017. Zakres robót: modernizacja drogi poprzez przebudowę zjazdu publicznego z ul. Za Wodą, przebudowę drogi wewnętrznej – dojazdowej do [...]

Przebudowa dróg gminnych ul. Polna oraz ul. Leśna w miejscowości Bór.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2017. Zakres robót: modernizacja drogi poprzez wymianę podbudowy i wykonanie stabilizacji cementowej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki [...]

Remont drogi gminnej nr K362537 bocznej ul. Jana Pawła II w Łapszach Niznych w km 0+020 – 0+170.

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności: korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej [...]

Remont drogi gminnej nr K362537 bocznej ul. Leśnej – bocznej Do Strzyzawku w Łapszach Niżnych w km 0+042 – 0+215.

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne. Termin realizacji: lipiec-listopad 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności: korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej [...]

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nazwie lokalnej „Na Stronie” w Niedzicy.

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne. Termin realizacji: lipiec-sierpień 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności: korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej [...]

Przebudowa drogi gminnej ul. Gronik, w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko.

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności: korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej i [...]

Remont dróg gminnych ul. Salamandra i drogi do m. Dzianisz w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko.

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2017. Zakres robót: remont odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: lokalne korytowanie, wymiana podbudowy [...]

Wykonanie przebudowy drogi rolniczej i remont dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części. Dot. część nr 1. Przebudowa drogi rolniczej Lipnica Wielka „Trzecina”

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka. Termin realizacji: wrzesień-październik 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności: korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej [...]

Remont drogi gminnej nr K420035 ul. Gołowa w m. Bukowian Tatrzańska na odcinku 159mb.

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: wrzesień 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni z elementów betonowych – trylinka, w zakres którego wchodziło w szczególności: [...]

Translate »