Budowa i remonty dróg

//Budowa i remonty dróg
­

Remont i przebudowa odcinka drogi „Płazówka” w miejscowości Witów (na wysokości parkingu za kaplicą)

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: lipiec 2016. Zakres robót: remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: profilowanie i zagęszczenie podłoża [...]

Remont i zabezpieczenie drogi gminnej Krzeczów – Łętownia

Inwestor: Gmina Lubień. Termin realizacji: wrzesień 2016. Zakres robót: remont drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziła w szczególności: zabudowa rowu korytkami ściekowymi [...]

Remont drogi gminnej „Gile” (K420010) w miejscowości Biały Dunajec w km 0+400 – 0+606

Inwestor: Gmina Biały Dunajec. Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2016. Zakres robót: remont drogi osiedlowej o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: zabudowa rowu korytkami [...]

Bieżąca konserwacja poboczy drogi powiatowej K1672 ul. Szaflarska w miejscowości Nowy Targ w km od 1+619do km 2+719 (odcinek drogi od skrzyżowania z Al. Solidarności do drogi krajowej nr 47)

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Termin realizacji: październik-listopad 2016. Zakres robót: remont pobocza drogi powiatowej w zakres którego wchodziło w szczególności ścinanie i [...]

Wykonanie odcinkowego remontu korpusu drogi K1641 Łapsze Wyżne – Jurgów w miejscowości Łapszanka w km od 3+500 do 5+500

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Termin realizacji: październik-listopad 2016. Zakres robót: remont korpusu drogi powiatowej biegnącej w bezpośrednim sąsiedztwie potoku, w zakres którego [...]

Modernizacja drogi gminnej nr K364808 ul. Kościelna położonej w miejscowości Zaskale

Inwestor: Gmina Szaflary Termin realizacji: październik 2016-maj 2017. Zakres robót: modernizacja drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, w ciągu ulicy Kościelna, w zakres której wchodził w [...]

Modernizacja drogi gminnej „Pitoniówka” w miejscowości Bańska Wyżna

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: wrzesień-październik 2016. Zakres robót: remont drogi osiedlowej o nawierzchni żwirowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: profilowanie i zagęszczenie podłoża [...]

Modernizacja drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Bór

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: wrzesień 2016. Zakres robót: remont drogi osiedlowej o nawierzchni żwirowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: zabudowa krawędzi jezdni korytkami [...]

Remont odcinka drogi p.poż. oraz drogi zrywkowej od Śr. Boru do skrzyżowania z drogą na Markowe Szczawiny (usuwanie skutków nawałnicy) – w O.O. Cyl.

Inwestor: Babiogórski Park Narodowy. Termin realizacji: sierpień 2016. Zakres robót: remont drogi zrywkowej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku nawałnicy, w zakres którego wchodziło w [...]

Remont drogi leśnej nr 1, 2 – inw. 220/425, 220/440 w Leśnictwie Niedzica

Inwestor: Nadleśnictwo Krościenko. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2016. Zakres robót: przebudowa drogi leśnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której wchodziło [...]

Translate »