Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: maj 2023r- maj 2024r. Zakres robót : Remont drogi gminnej Karpielówka Dolna w miejscowości Kościelisko.