Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ. Termin realizacji: kwiecień- grudzień 2023r. Zakres robót : Bieżące remonty ulic, chodników, placów.