Realizacje

/Realizacje
­

Remont dróg gminnych ul. Salamandra i drogi do m. Dzianisz w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko.

Inwestor: Gmina Kościelisko. Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2017. Zakres robót: remont odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: lokalne korytowanie, wymiana podbudowy [...]

Wykonanie przebudowy drogi rolniczej i remont dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części. Dot. część nr 1. Przebudowa drogi rolniczej Lipnica Wielka „Trzecina”

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka. Termin realizacji: wrzesień-październik 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni żwirowej w zakres którego wchodziło w szczególności: korytowanie, ułożenie podbudowy dolnej [...]

Remont drogi gminnej nr K420035 ul. Gołowa w m. Bukowian Tatrzańska na odcinku 159mb.

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: wrzesień 2018. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni z elementów betonowych – trylinka, w zakres którego wchodziło w szczególności: [...]

Remont drogi gminnej nr K420043 ul. Nadwodnia w m. Czarna Góra, etap I w km 3+583 – 3+980.

Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska. Termin realizacji: lipiec-wrzesień 2017. Zakres robót: remont drogi o nawierzchni asfaltowej, w zakres którego wchodziło w szczególności: ułożenie warstwy wiążącej i [...]

Remont drogi leśnej nr 14 – inw. 220/188 w Leśnictwie Szczawnica.

Inwestor: Nadleśnictwo Krościenko. Termin realizacji: październik 2017-maj 2018. Zakres robót: przebudowa drogi leśnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której [...]

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stańcowa.

Inwestor: Nadleśnictwo Nowy Targ. Termin realizacji: maj-listopad 2017. Zakres robót: budowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której [...]

Remont drogi leśnej nr 1, 2 – inw. 220/425, 220/440 w Leśnictwie Niedzica.

Inwestor: Nadleśnictwo Kroscienko. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2016. Zakres robót: budowa drogi leśnej o nawierzchni żwirowej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w zakres której wchodziło [...]

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Szaflary.

Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: czerwiec 2018. Zakres robót: budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni żwirowej z zastosowaniem warstwy wzmacniającej w postaci geokraty, wraz z wykonaniem [...]

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych z terenu Gminy Łapsze Niżne.

Inwestor: Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Nizne. Termin realizacji: wrzesień-listopad 2017. Zakres robót: usługa remontu infrastruktury drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontu [...]

Modernizacja dróg gminnych – nawierzchni asfaltowych.

Inwestor: Gmina Jabłonka. Termin realizacji: kwiecień-lipiec 2017. Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz [...]

Translate »