labs

/labs
­

About labs

This author has not yet filled in any details.
So far labs has created 36 blog entries.

„Ścieżka Łączy Spisz” remont drogi gminnej o nazwie lokalnej „Pod Upłoz” w miejscowości Kacwin pełniącej rolę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kacwin (PL) z Wielką Frankową (SK)”

Inwestor: Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego Nowy Targ Termin realizacji: maj – lipiec 2013 Zakres robót: Wykonanie podbudowy z kruszyw i nawierzchni ścieżki poprzez powierzchniowe [...]

Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Szaflary po powodzi w 2010 roku

Inwestor: Gminy Szaflary Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2011 Zakres robót: Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Szaflary po powodzi w 2010 roku w miejscowościach: Szaflary [...]

Remont dróg rolniczych na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2013 roku

Inwestor: Gmina Lipnica Wielka Termin realizacji: lipiec – sierpień 2013 Zakres robót: Remont 12 dróg - Wymiana przepustów, wykonanie podbudowy i nawierzchni żwirowej, uzupełnienie i [...]

Odbudowa po uszkodzeniach powodziowych w 2010 roku drogi gminnej w Falsztynie o nazwie lokalnej „Poza Skałę” oraz ubezpieczenia działki i budynku przedszkola wraz z ogrodzeniem w Łapszach Niżnych

Inwestor: Gmina Łapsze Niżne Termin realizacji: maj – lipiec 2011 Zakres robót: Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy żwirowej dolnej i górnej, wykonanie nawierzchni z mieszanki [...]

Odbudowa po uszkodzeniach powodziowych w 2010 roku drogi gminnej w Falsztynie o nazwie lokalnej „Poza Skałę” oraz ubezpieczenia działki i budynku przedszkola wraz z ogrodzeniem w Łapszach Niżnych

Inwestor: Urząd Gminy w Łapszach Niżnych Termin realizacji: maj – lipiec 2011 Zakres robót: Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy żwirowej dolnej i górnej, wykonanie nawierzchni [...]

Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/59 w leśnictwie Rabka (ur. Luboń)

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowy Targ Termin realizacji: wrzesień 2013 – czerwiec 2014 Zakres robót: Ścięcie poboczy w rejonie rowów, odmulenie i [...]

Remont dróg gminnych – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi „Furmaniec” w miejscowości Zubrzyca Dolna i Podwilk

Inwestor: Gmina Jabłonka Termin realizacji: wrzesień – październik 2011 Zakres robót: Roboty ziemne, mechaniczne karczowanie pni i zagajników, czyszczenie rowów, mechaniczne wykonanie koryta na całej [...]

Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Szaflary po powodziach

Inwestor: Urząd Gminy w Szaflarach Termin realizacji: październik - listopad 2008, wrzesień - październik 2010, kwiecień - listopad 2011 Zakres robót: Modernizacja dróg w miejscowościach: [...]

Roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu nawierzchni i odwodnienia ul. Czajki w Kościelisku, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Inwestor: Gmina Kościelisko Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2011 Zakres robót: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie drogi (kanalizacja burzowa, korytka ściekowe z elementów [...]

Roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu nawierzchni i odwodnienia ul. Czajki w Kościelisku, realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Inwestor: Urząd Gminy w Kościelisku Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2011 Zakres robót: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie drogi (kanalizacja burzowa, korytka ściekowe [...]

Translate »