Inwestor: Gmina Lipnica Wielka

Termin realizacji: lipiec – sierpień 2013

Zakres robót: Remont 12 dróg – Wymiana przepustów, wykonanie podbudowy i nawierzchni żwirowej, uzupełnienie i wymiana podbudowy, położenie dywanika asfaltowego, udrożnienie rowów.