Inwestor: Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego Nowy Targ

Termin realizacji: maj – lipiec 2013

Zakres robót: Wykonanie podbudowy z kruszyw i nawierzchni ścieżki poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie prawidłowego odwodnienia ścieżki: rowy podłużne odwadniające oraz sączki drenażowe poprzeczne miejscowe, umocnienie przepustów i mostku poprzez wykonanie przyczółków, wykonanie miejsc odpoczynku: wiaty postojowej dla turystów – elementy małej architektury drewnianej, wykonanie oznakowania i tablicy informacyjnej dotyczącej ścieżki, wykonanie poręczy ochronnych w miejscach niebezpiecznych