Inwestor: Urząd Gminy w Szaflarach

Termin realizacji: październik – listopad 2008, wrzesień – październik 2010, kwiecień – listopad 2011

Zakres robót: Modernizacja dróg w miejscowościach: Szaflary, Maruszyna, Skrzypne, Zaskale, Bańska Niżna, Bańska Wyżna, polegająca na wykonaniu podbudowy żwirowej i tłuczniowej połączonej z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej oraz odbudowa przepustów ramowych wraz z umocnieniem brzegów za pomocą koszy siatkowych i narzutów kamiennych, Remont i odbudowa dróg żwirowych, remonty dróg polnych, pobieranie i wykonywanie fos przy drogach, regulacja cieków wodnych, układanie przepustów drogowych i koryt odwadniających.