Inwestor: Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
Termin realizacji: maj – lipiec 2011
Zakres robót: Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy żwirowej dolnej i górnej, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy i odtworzenie odwodnienia drogi, wykonanie budowli siatkowo-kamiennych i ogrodzenia.