Inwestor: Gminy Szaflary

Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2011

Zakres robót: Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Szaflary po powodzi w 2010 roku w miejscowościach: Szaflary i Maruszyna. Wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, zakładanie przepustów, naprawa i wykonanie poboczy, budowa chodników z kostki, wykonanie odwodnienia drogi