Inwestor: Gmina Kościelisko

Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2011

Zakres robót: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie drogi (kanalizacja burzowa, korytka ściekowe z elementów betonowych), wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni asfaltowej, roboty wykończeniowe.