Inwestor: Urząd Gminy w Kościelisku
Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2011
Zakres robót: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie drogi (kanalizacja burzowa, korytka ściekowe z elementów betonowych), podbudowa drogi (warstwa dolna i górna podbudowy), nawierzchnia asfaltowa, roboty wykończeniowe.