Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowy Targ

Termin realizacji: wrzesień 2013 – czerwiec 2014

Zakres robót: Ścięcie poboczy w rejonie rowów, odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów

Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z obrobieniem wlotów i wylotów przepustów: budowle siatkowo – kamienne, murowane z kamienia, umocnienia siatkowo – kamienne brzegów, uzupełnienie odwodnienia powierzchniowego: wodospusty stalowe z elementów barier sprężystych na ławie betonowej, odbudowa nawierzchni jezdni kruszywem łamanym