Inwestor: Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Nizne.

Termin realizacji: wrzesień-listopad 2017.

Zakres robót: usługa remontu infrastruktury drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie
remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną.