Inwestor: Gmina Nowy Targ.

Termin realizacji: maj-czerwiec 2018.

Zakres robót: roboty drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej na istniejącej drodze gminnej, wraz z ułożeniem bopoczy o nawierzchni z kruszywa łamanego.