Inwestor: Gmina Jabłonka.

Termin realizacji: luty-lipiec 2018.

Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz skropienie emulsją asfaltową.