Inwestor: Gmina Nowy Targ.

Termin realizacji: październik-listopad 2018.

Zakres robót: roboty drogowe polegające na uzupełnieniu nawierzchni mineralno-bitumicznej
na istniejącej drodze gminnej, do krawężnika nowo wybudowanego chodnika, wraz z docięciem istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej.