Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska.

Termin realizacji: maj-grudzień 2018.

Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej,

w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją asfaltową i grysem bazaltowym, wymiana podbudowy, uzupełnienie poboczy tłuczniem i klińcem oraz destruktem asfaltowym.