Inwestor: Gmina Jabłonka.

Termin realizacji: kwiecień-lipiec 2017.

Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury drogowej, w zakres której wchodzi wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz skropienie emulsją asfaltową.