Inwestor: Gmina Szaflary. Termin realizacji: styczeń- październik 2023r. Zakres robót : modernizacja dróg gminnych ul. Kościelna w miejscowości Skrzypne.