Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ. Termin realizacji: luty-grudzień 2024r. Zakres robót : Bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ.