Inwestor: Gmina Szaflary.
Termin realizacji: lipiec 2015-czerwiec 2016.
Zakres robót: usługa, w zakres której wchodzi odbieranie i transport odpadów komunalnych ze wszystkich sołectw gminy Szaflary, z posesji prywatnych i obiektów użyteczności publicznej.