Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i uzupełnianie wyrw masą mineralno-bitumiczną oraz poprzez powierzchniowe utrwalenie spękań emulsją asfaltową i grysem bazaltowym na drogach powiatowych i gminnych, obcinanie krawędzi ubytku przecinarką do nawierzchni asfaltowych.

Roboty ziemne związane z renowacją rowów i poboczy – obieranie i udrażnianie rowów i przepustów drogowych, wykonywanie usług sprzętowo-transportowych, transport materiałów – przewóz kruszyw i ziemi, usuwanie zanieczyszczeń z pasa drogowego, remont urządzeń bezpieczeństwa – barier i bariero-poręczy, zamiatanie ulic i chodników

Wykaszanie poboczy i rowów w pasach drogowych na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.