Firma oferuje prace budowlane i remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, drenaż i odwodnienie dróg i chodników, remonty kanalizacji deszczowych a także roboty ziemne. Wszystkie wykonywane prace prowadzone są terminowo z zastosowaniem środków ostrożności