Usługa odbioru odpadów komunalnych specjalistyczną śmieciarką, niezwykle skuteczną, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów od mieszkańców naszego regionu.

Nasze śmieciarki to najnowocześniejsze pojazdy tego typu, dzięki którym poprawiła się  jakość świadczonych usług oraz racjonalne gospodarowanie odpadami.
Charakteryzują się najwyższymi parametrami technicznymi. Posiadają system prasujący śmieci o najwyższym stopniu zgniotu. Pozwoli to unowocześnić i poprawić jakość wykonywanych przez nas usług oraz wpłynąć na satysfakcję i zadowolenie mieszkańców.

Pojazdy wyposażone są w kamerę oraz niezbędne narzędzia do kontroli rzetelności i prawidłowego sortowania odpadów.

KNT 56976

Śmieciarki