Oferta

/Oferta
­

Usługa odbioru odpadów komunalnych

Usługa odbioru odpadów komunalnych specjalistyczną śmieciarką, niezwykle skuteczną, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów od mieszkańców naszego regionu. Nasze śmieciarki to najnowocześniejsze pojazdy tego typu, dzięki [...]

Kamienie ozdobne

Najnowsza oferta firmy Kalata

Wynajem koparek

Firma świadczy usługi wykonywania wszelkiego rodzaju wykopów Zamawiającym publicznym      i prywatnym, z wykorzystaniem szerokiej gamy koparek, koparko-ładowarek i ładowarek, stanowiących wyłączną jej własność. Do dyspozycji [...]

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów KAL- TRANS posiada uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych wszystkich pojazdów samochodowych oraz przyczep, w całym zakresie: okresowe badania techniczne wymagane przed [...]

Nawierzchnie bitumiczne i brukowe

Firma wykonuje wszelkiego rodzaju nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, takie jak: podbudowy bitumiczne, warstwy pośrednie (wiążące, wyrównawcze i wzmacniające) oraz warstwy ścieralne. Realizujemy drogi do szerokości [...]

Budowa sieci wodociągowej

Firma oferuje prace budowlane i remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, drenaż i odwodnienie dróg i chodników, remonty kanalizacji deszczowych a [...]

Sprzedaż materiałów budowlanych

Firma świadczy usługi dostaw materiałów budowlanych oraz kruszyw w miejsce i czas wskazane przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego. Dostawy odbywają się samochodami ciężarowymi oraz [...]

Wynajem środków transportowych

Firma świadczy usługi transportowe samochodami ciężarowymi o ładowności od 3 ton po ciągniki samochodowe do ok. 30 ton także z naczepą niskopodwoziową do przewozu ciężkich [...]

Budowy, remonty dróg i placów

Firma realizuje roboty drogowe w szerokim asortymencie od całkowitej przebudowy dróg po remonty cząstkowe. Budowa i remonty dróg realizowane są od robót ziemnych i wykonania [...]

Letnie utrzymanie dróg

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez frezowanie i uzupełnianie wyrw masą mineralno-bitumiczną oraz poprzez powierzchniowe utrwalenie spękań emulsją asfaltową i grysem bazaltowym na drogach powiatowych i [...]

Translate »