Inwestor: Gmina Szaflary.

Termin realizacji: lipiec 2016-grudzień 2016.

Zakres robót: usługa, w zakres której wchodzi odbieranie i transport odpadów komunalnych ze wszystkich sołectw gminy Szaflary, z posesji prywatnych i obiektów użyteczności publicznej.