Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ. Termin realizacji: sezon zimowy 2023/2024r. Zakres robót : Zimowe utrzymanie dróg.