Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska.
Termin realizacji: kwiecień-grudzień 2015.
Zakres robót: usługa utrzymania infrastruktury komunalnej, w zakres której wchodził remont, bieżąca konserwacja, modernizacja, przebudowa dróg oraz elementów pasa drogowego
wraz z obiektami inżynierskimi.