Inwestor: Gmina Szaflary

Termin realizacji: 2012 – 2015 okres zimowy

Zakres robót: Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi odcinków dróg gminnych oraz inne roboty takie jak: załadunek i wywóz śniegu, ścinanie kolein, montaż siatek przeciwśnieżnych