Inwestor: Gmina Łapsze Niżne

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2012

Zakres robót: Rozbiórka starego chodnika, wykonanie podbudowy pod nowy chodnik, wykonanie nowego chodnika poprzez ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej