Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska

Termin realizacji: kwiecień 2014 – wrzesień 2014

Zakres robót: Remont cząstkowy nawierzchi asfaltowych poprzez frezowanie i uzupełnianie wyrw masą mineralno-bitumiczną oraz poprzez powierzchniowe utrwalenie spękań emulsją asfaltową i grysem bazaltowym