Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska

Termin realizacji: maj – sierpień 2012

Zakres robót: Roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, frezowanie nawierzchni bitumicznych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach, , wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, umocnienie skarp płytami ażurowymi, wykonanie przepustów, krawężników i obrzeży, wykonanie żelbetowych studni