Inwestor: Gmina Lubień

Termin realizacji: kwiecień – sierpień 2012

Zakres robót: Roboty ziemne, odwodnienie drogi, wykonanie przepustów, umocnienie skarp i dna rowów, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych