Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ

Termin realizacji: lipiec – listopad 2013

Zakres robót: Wykonanie remontów na całej szerokości jezdni oraz remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej, uzupełnianie ubytków nawierzchni, regulacja nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej