Inwestor: Gmina Szaflary

Termin realizacji: kwiecień 2012 – kwiecień 2015

Zakres robót: Wykonywanie prac ziemnych i drogowych związanych z naprawą dróg gminnych, polnych, obieranie i udrażnianie rowów i przepustów drogowych, modernizacja dróg o nawierzchni żwirowej,remonty i modernizacja przepustów drogowych i mostów, roboty związane z naprawą i regulacją cieków wodnych, wykonywanie innych usług związanych z remontem dróg, remont nawierzchni bitumicznych, zamiatanie ulic i chodników, wykaszanie poboczy, rowów i terenów gminnych, wykonywanie usług transportowo- sprzętowych tj. przewóz ziemi, żwiru, żużla, opału, śmieci i innych, oraz usługi ekipy roboczej przy zbieraniu i ręcznym załadunku śmieci, trawy, itp.